BEDRIJFSBELEID

Franzosini & Butti Ltd. Bedrijfsbeleid

Inleiding

Franzosini & Butti SA is een bedrijf van verschillende ondernemers met activiteiten op het gebied van logistiek en douane, met meer dan 90 jaar ervaring. Twee families en een groep die samen meer dan 100 werknemers hebben en meer dan 10 vestigingen in Zwitserland, Frankrijk, Monaco en Italië met goed gedefinieerde en nauw samenwerkende werkafdelingen. Franzosini & Butti SA gelooft in haar kernwaarden, maar gaat ook mee met de maatschappelijke en economische veranderingen om haar positie op de markt met succes te handhaven. Het volgende bedrijfsbeleid waarborgt de instandhouding van de onderneming en vormt de basis van de strategieën, het beleid en de modellen van Franzosini & Butti SA.

 

Bedrijfscultuur

Bij Franzosini & Butti Ltd. hechten wij belang aan een open cultuur en een ruime verspreiding van informatie, zodat de werknemers in optimale omstandigheden kunnen werken. Door de economische situatie en vooruitzichten van de onderneming transparant en open te maken, worden de medewerkers aangemoedigd actief deel te nemen aan de toekomst van de onderneming en de basis te leggen voor de uitvoering van de noodzakelijke veranderingen. Dankzij een flexibel probleembeheer kunnen wij snel en gestaag ingrijpen in alle economische activiteiten van de onderneming om de doelstellingen en strategieën van Franzosini & Butti Ltd. te verwezenlijken. Onze managementstijl is participatief, coöperatief en duidelijk gericht op de gestelde doelen. De werknemers nemen actief deel aan het besluitvormingsproces en behartigen de belangen van de onderneming overeenkomstig de beginselen van samenwerking en persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarom geloven wij in het aanmoedigen van de verantwoordelijkheid van de werknemers en bieden wij mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling om de efficiëntie, de productiviteit en de algemene tevredenheid te bevorderen. Wij benaderen de bedrijfsactiviteiten van de onderneming en de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers door het nastreven van resultaatgerichte doelstellingen en uitgebreide prestatiebeoordelingen.

 

De rol van Franzosini & Butti Ltd. als werkgever

Bij Franzosini & Butti Ltd. richten we ons op het individu. Wij respecteren de persoonlijkheid van elk individu, ongeacht leeftijd, geslacht, huidskleur, nationaliteit, geloofsovertuiging of politieke ideologie, en persoonlijke en sociale vaardigheden zijn voor ons even belangrijk als de beroepservaring. Franzosini & Butti Ltd. gaat er prat op een aantrekkelijke werkgever te zijn die streeft naar een rechtvaardig en relevant loonbeleid, waarbij ook rekening wordt gehouden met de voordelen voor de werknemers. Wij streven naar langdurige relaties met onze werknemers door middel van moderne arbeidsomstandigheden die zich aanpassen aan de behoeften van het individu en die stimulerende taken, vrijheid van handelen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling bieden. Wij bevorderen dialoog, sociale verantwoordelijkheid, veiligheid en gelijke kansen voor alle werknemers.

 

Verwachtingen van de medewerker

Ons succes en onze toekomstige ontwikkeling zijn afhankelijk van onze werknemers. Daarom selecteren wij verantwoordelijke, efficiënte en flexibele medewerkers met een goede werkethiek, een klantgerichte instelling en het vermogen om taken met toewijding en precisie uit te voeren.

 

Promotie en ontwikkeling

De kwaliteit van de door de bvba Franzosini & Butti aangeboden diensten hangt nauw samen met de kennis en de vaardigheden van onze medewerkers. Daarom bevorderen en ondersteunen wij permanente opleiding en bijscholing om onze hoge servicenormen op de markt te handhaven. Wij zijn actief bezig met de opleiding van nieuwe werknemers en nemen regelmatig leerlingen in dienst, met inachtneming van de arbeidswetgeving voor minderjarigen.

 

Afbeelding

Wij opereren binnen de parameters van gezonde en eerlijke concurrentie op de markt en nemen een neutraal standpunt in ten aanzien van politiek en religie. Wij zijn geregistreerd bij brancheorganisaties om de belangen van het bedrijf en onze werknemers te beschermen. Wij bevorderen ook initiatieven die erop gericht zijn het collectieve welzijn van het bedrijf en onze werknemers te verbeteren. Wij onderscheiden ons door de tevredenheid van onze klanten en de stabiele langetermijnrelaties die wij nastreven door de uitoefening van discretie en vertrouwen met al onze partners. Daartoe zoeken wij werknemers die zich met deze beginselen identificeren.

 

Ethische code

Franzosini & Butti Ltd. vindt het essentieel om de relaties met haar werknemers, partners, klanten, leveranciers, partners en, meer algemeen, alle derden te beheren door onze ethische waarden te vrijwaren in een omgeving van wederzijds respect, bescherming, transparantie en billijkheid. Daarom hebben wij een Ethische Code aangenomen, die vrij beschikbaar is op aanvraag, die past in de organisatorische context van de onderneming als het “Handvest van Kernwaarden” en die iedereen die met of binnen Franzosini werkt, moet respecteren en als de zijne moet aannemen. Het doel van de Ethische Code is duidelijk de regels, principes en waarden te definiëren die Franzosini & Butti Ltd. deelt en die gerespecteerd moeten worden. Bijgevolg schetst de Ethische Code ook de verwachte gedragingen en geeft hij aanwijzingen voor het werken in een ethisch correcte omgeving en het oplossen van problemen, van de meest bescheiden tot de meest ernstige, zoals die zich tijdens de dagelijkse werkzaamheden voordoen.