ŞİRKET POLİTİKALARI

Franzosini & Butti Ltd. Şirket Politikası

Giriş

Franzosini & Butti SA, lojistik ve gümrük alanlarında faaliyet gösteren ve 90 yılı aşkın deneyime sahip birkaç girişimciden oluşan bir şirkettir. İki aile ve bir grup, toplamda 100’den fazla çalışana ve İsviçre, Fransa, Monako ve İtalya’da iyi tanımlanmış ve yakın işbirliği içinde olan iş bölümlerine sahip 10’dan fazla şubeye sahiptir. Franzosini & Butti SA, temel değerlerine inanmakla birlikte, pazardaki konumunu başarılı bir şekilde korumak için sosyal ve ekonomik değişimlere de ayak uydurmaktadır. Aşağıdaki şirket politikaları şirketin devamlılığını garanti eder ve Franzosini & Butti SA’nın stratejilerinin, politikalarının ve modellerinin temelini oluşturur.

 

Kurumsal kültür

Franzosini & Butti Ltd. olarak, çalışanların en uygun koşullar altında çalışmasını sağlamak için açık bir kültüre ve bilginin geniş çapta yayılmasına değer veriyoruz. Şirketin ekonomik durumu ve beklentileri şeffaf ve açık hale getirilerek, iş ortakları Şirketin geleceğine aktif olarak katılmaya teşvik edilir ve gerekli değişikliklerin uygulanması için zemin hazırlanır. Esnek sorun yönetimi, Franzosini & Butti Ltd. için belirlenen hedef ve stratejilere ulaşmak amacıyla Şirketin tüm ekonomik faaliyetlerine hızlı ve istikrarlı bir şekilde müdahale etmemizi sağlar. Yönetim tarzımız katılımcı, işbirlikçi ve açıkça belirlenen hedeflere yöneliktir. Çalışanlar karar alma sürecine aktif olarak katılır ve Şirket çıkarlarını işbirliği ve kişisel sorumluluk ilkelerine uygun olarak yürütür. Bu nedenle, çalışan sorumluluğunu teşvik etmeye inanıyor ve verimliliği, üretkenliği ve genel memnuniyeti artırmak için kişisel gelişim fırsatları sunuyoruz. Şirket’in iş faaliyetlerine ve çalışanların kişisel gelişimine, sonuç odaklı hedefler ve kapsamlı performans değerlendirmeleri aracılığıyla yaklaşıyoruz.

 

Franzosini & Butti Ltd.’nin İşveren Olarak Rolü

Franzosini & Butti Ltd. olarak bireye odaklanıyoruz. Yaşı, cinsiyeti, ten rengi, milliyeti, dini inancı veya siyasi ideolojisi ne olursa olsun her bireyin kişiliğine saygı duyarız ve kişisel ve sosyal beceriler bizim için mesleki deneyim kadar önemlidir. Franzosini & Butti Ltd. çalışanlarına sağladığı faydaları da dikkate alan adil ve uygun bir ücret politikası sürdürmeyi amaçlayan cazip bir işveren olmaktan gurur duymaktadır. Bireyin ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve teşvik edici görevler, hareket özgürlüğü ve kişisel gelişim fırsatları sunan modern çalışma koşulları aracılığıyla çalışanlarımızla uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Tüm çalışanlar arasında diyaloğu, sosyal sorumluluğu, güvenliği ve fırsat eşitliğini teşvik ediyoruz.

 

İşbirlikçi Beklentileri

Başarımız ve gelecekteki gelişimimiz çalışanlarımıza bağlıdır. Bu nedenle, iyi iş ahlakına, müşteri odaklı zihniyete ve görevleri özveri ve hassasiyetle yerine getirme becerisine sahip sorumlu, verimli ve esnek çalışanlar seçiyoruz.

 

Tanıtım ve Geliştirme

Franzosini & Butti Ltd. tarafından sunulan hizmetlerin kalitesi, çalışanlarımızın sahip olduğu bilgi ve becerilerle yakından bağlantılıdır, bu nedenle piyasadaki yüksek hizmet standartlarımızı korumak için sürekli eğitimi ve mesleki eğitimi teşvik ediyor ve destekliyoruz. Reşit olmayanlarla ilgili çalışma yasalarına uygun olarak, yeni işe alınanların eğitimine aktif olarak katılıyor ve periyodik olarak çırakları işe alıyoruz.

 

Resim

Pazarda sağlıklı ve adil rekabet parametreleri dahilinde faaliyet gösteriyor ve siyaset ve din konularında tarafsız bir tutum sergiliyoruz. Şirketin ve çalışanlarımızın çıkarlarını korumak için Ticaret Birliklerine kayıtlıyız. Ayrıca şirketin ve çalışanlarımızın kolektif refahını artırmaya yönelik girişimleri de teşvik ediyoruz. Kendimizi müşterilerimizin memnuniyeti ve tüm ortaklarımızla sağduyu ve güvene dayalı uzun vadeli istikrarlı ilişkiler kurarak tanımlıyoruz. Bu amaçla, bu ilkelerle özdeşleşen çalışanlar arıyoruz.

 

Etik Kurallar

Franzosini & Butti Ltd. çalışanları, ortakları, müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları ve daha genel olarak üçüncü taraflarla olan ilişkilerini karşılıklı saygı, koruma, şeffaflık ve adil bir ortamda etik değerlerimizi koruyarak yönetmeyi esas kabul eder. Bu nedenle, talep üzerine serbestçe erişilebilen, Şirketin kurumsal bağlamına “Temel Değerler Tüzüğü” olarak uyan ve Franzosini ile veya Franzosini bünyesinde çalışan herkesin saygı duyması ve kendi değerleri olarak benimsemesi gereken bir Etik Kurallar benimsedik. Etik Kuralların amacı, Franzosini & Butti Ltd. tarafından paylaşılan ve saygı duyulması gereken kuralları, ilkeleri ve değerleri açıkça tanımlamaktır. Sonuç olarak, Etik Kurallar aynı zamanda beklenen davranışların ana hatlarını çizmekte ve etik açıdan doğru bir ortamda çalışmak ve günlük iş faaliyetlerinde ortaya çıkan en mütevazıdan en ciddiye kadar sorunları çözmek için talimatlar vermektedir.