NE OLDU YEŞIL KANAL SISTEMI?

Yeşil Kanal sistemi, Avrupa Birliği içerisinde kullanılan otomatik bir gümrük mekanizmasıdır. Gümrük beyanlarını değerlendirmek için risk analizi kullanır ve belirli, önceden belirlenmiş parametrelere dayalı olarak denetim için gönderileri seçer. Bu sistem, uyumluluk ve güvenliği sağlarken gümrük prosedürlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Yeşil Kanal Sisteminde Olası Sonuçlar Nelerdir?

Yeşil Kanal üç temel sonuç verebilir:

  1. Kontrol Yok (NC): NC olarak işaretlenen gönderiler başka herhangi bir kontrol yapılmadan derhal serbest bırakılır. Bu tanımlama, sevkiyatın ilk risk analizine göre düşük riskli olarak değerlendirildiği anlamına gelir.

  2. Belge Kontrolü (CD): Bu senaryoda, bir gümrük memuru gümrük beyannamesine eşlik eden belgeleri incelemekle görevlendirilir. Odak noktası, sevkiyattaki verilerin gümrük beyannamesinde verilen bilgilerle eşleşip eşleşmediğini doğrulamaktır. Her şey aynı hizaya gelirse, mallar serbest bırakılır. Tutarsızlıklar tespit edilirse, yetkili ek belge veya bilgi talep edebilir veya malların fiziksel denetimine geçebilir.

  3. Mal Ziyareti (VM): Bu sonuç, malların belirlenen yetkili tarafından fiziksel olarak incelenmesini zorunlu kılar. Yetkili, gönderinin serbest bırakılmasına karar vermeden önce içindekileri iyice kontrol etmelidir. Bu denetimden elde edilen bulgular resmi olarak kaydedilir ve karar alma sürecinde kullanılır.

 

Gümrük Memurları Sistemin Kararını Geçersiz Kılabilir mi?

Evet, nadir ve özel durumlarda, gümrük memurları sistemin ilk sonucunu geçersiz kılma takdirine sahiptir. Uzmanlıklarına ve ek içgörülerine dayanarak gerekli gördükleri takdirde bir sonucu NC’den CD veya VM’ye değiştirebilirler. Bu esneklik, sistemin sağlam kalmasını ve çeşitli durumlara uyarlanabilir olmasını sağlayarak genel gümrük güvenliğini ve uyumluluğunu artırır.