Nu öppet i Dover

Nu öppet i Dover

Schweizisk-italienska samriskföretag etablerar sig i Storbritannien efter brexit En berättelse om motståndskraft Det nya projektet för tullklarering i Storbritannien, Franzosini and Butti F&B LTD, är en berättelse om hårt arbete och motståndskraft. Det är...
EUR1 blir digitalt

EUR1 blir digitalt

Vår blogg Hem / Blogg EUR1 blir digitalt EUR1 blir digitalt.Som en del av den bredare processen för förenkling och dematerialisering har den italienska tullmyndigheten inlett ett projekt för att digitalisera EUR1-certifikatet, som intygar förmånsberättigande ursprung...