Förenkling av tullarna i en värld efter brexit

Förenkling av tullarna i en värld efter brexit

Av Cassandra Tanti – 4 november 2021 länk till Monacolife.net Förenkling av tullarna i en värld efter brexit Furstendömet Monaco ligger mellan Frankrike och Italien och är ett aktivt transport- och logistikcentrum med potential att växa. Christian Tepoorten är i...
EUR1 blir digitalt

EUR1 blir digitalt

Vår blogg Hem / Blogg EUR1 blir digitalt EUR1 blir digitalt.Som en del av den bredare processen för förenkling och dematerialisering har den italienska tullmyndigheten inlett ett projekt för att digitalisera EUR1-certifikatet, som intygar förmånsberättigande ursprung...