Vår blogg

Hem / Blogg

EUR1 blir digitalt

maj 2, 2021

EUR1 blir digitalt.
Som en del av den bredare processen för förenkling och dematerialisering har den italienska tullmyndigheten inlett ett projekt för att digitalisera EUR1-certifikatet, som intygar förmånsberättigande ursprung för produkter som exporteras av nationella företag till länder som har undertecknat frihandelsavtal med EU .

Det förfarande som kallas ”EUR1 full digital” – vars bruksanvisningar finns på den italienska tullmyndighetens webbplats i sektionen för digitala tjänster – befinner sig för närvarande i en försöksfas, endast för utbyte med Schweiz – som innebär att tjänstemännen vid den italienska tullmyndigheten stöder intresserade ekonomiska aktörer, som får stöd och hjälp för att identifiera och lösa eventuella kritiska problem i avvaktan på att försöket, som är planerat till den 28 februari 2022, ska inledas.

Resultaten av experimentet är betydande. Den drastiska minskningen av papperet EUR1, som leder till betydande kostnadsbesparingar och smidigare förtullning, innebär att företagen blir mer konkurrenskraftiga när de erbjuder sig till handelspartner i länder som ingår i dragspelet. Införandet av digitala EUR MED- och ATR-cirkulationscertifikat pågår.