ШТА ЈЕ СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ КАНАЛА?

Систем Зелени канал је аутоматски царински механизам који се користи у Европској унији. Користи анализу ризика за процену царинских декларација и бира пошиљке за инспекцију на основу специфичних, унапред одређених параметара. Овај систем има за циљ да поједностави царинске процедуре уз обезбеђивање усклађености и безбедности.

Који су могући исходи у систему зелених канала?

Зелени канал може дати три примарна резултата:

  1. Без контроле (НЦ): Пошиљке означене као НЦ се одмах пуштају без икаквих даљих контрола. Ова ознака подразумева да се пошиљка сматра нискоризичном на основу почетне анализе ризика.

  2. Контрола докумената (ЦД): У овом сценарију, царински службеник има задатак да прегледа документацију која прати царинску декларацију. Фокус је да се провери да ли се подаци у пошиљци поклапају са подацима наведеним у царинској декларацији. Ако се све усклади, роба се ослобађа. Ако се открију неслагања, службено лице може затражити додатне документе или информације или прећи на физички преглед робе.

  3. Робна посета (ВМ): Овај исход захтева физичку инспекцију робе од стране именованог службеника. Службено лице мора темељно да провери садржај пре него што донесе одлуку о пуштању пошиљке. Налази овог инспекцијског надзора се формално евидентирају и користе у процесу одлучивања.

 

Да ли царински службеници могу да прегласе одлуку система?

Да, у ретким и специфичним околностима, царински службеници имају дискреционо право да надјачају почетни исход система. Они могу да промене резултат из НЦ у ЦД или ВМ ако сматрају да је то неопходно на основу њихове стручности и додатних увида. Ова флексибилност осигурава да систем остане робустан и прилагодљив различитим ситуацијама, повећавајући укупну царинску сигурност и усклађеност.