Потпуне царинске контроле примењиваће се на сву робу која се креће између ЕУ и Велике Британије. Кратко оперативно упутство.

Међународни транспорт између ЕУ и Уједињеног Краљевства УПОЗОРЕЊЕ – Од 1. јануара 2022. потпуне царинске контроле ће се примењивати на сву робу која се креће између ЕУ и Велике Британије. Кратко оперативно упутство. У посебној информативној белешци издатој пре...