KAJ JE SISTEM ZELENIH KANALOV?

Sistem zelenega kanala je samodejni carinski mehanizem, ki se uporablja v Evropski uniji. Pri ocenjevanju carinskih deklaracij uporablja analizo tveganja in izbere pošiljke za pregled na podlagi posebnih, vnaprej določenih parametrov. Namen tega sistema je poenostaviti carinske postopke ter hkrati zagotoviti skladnost in varnost.

Kakšni so možni rezultati sistema zelenih kanalov?

Zeleni kanal lahko prinese tri glavne rezultate:

  1. Brez nadzora (NC): Pošiljke, označene kot NC, se takoj sprostijo brez nadaljnjega nadzora. Ta oznaka pomeni, da se pošiljka na podlagi začetne analize tveganja šteje za pošiljko z nizkim tveganjem.

  2. Nadzor dokumentov (CD): Pri tem scenariju je carinski uradnik zadolžen za pregled dokumentacije, priložene carinski deklaraciji. Osredotoča se na preverjanje, ali se podatki v pošiljki ujemajo s podatki v carinski deklaraciji. Če se vse ujema, je blago sproščeno. Če so ugotovljena neskladja, lahko uradnik zahteva dodatne dokumente ali informacije ali pa opravi fizični pregled blaga.

  3. Obisk blaga (VM): Pri tem rezultatu imenovani uradnik opravi fizični pregled blaga. Uradnik mora pred odločitvijo o sprostitvi pošiljke temeljito preveriti njeno vsebino. Ugotovitve tega pregleda so uradno zabeležene in uporabljene v postopku odločanja.

 

Ali lahko cariniki razveljavijo odločitev sistema?

Da, v redkih in posebnih okoliščinah lahko cariniki po lastni presoji spremenijo začetni rezultat sistema. Na podlagi svojega strokovnega znanja in dodatnih spoznanj lahko rezultat iz NC spremenijo v CD ali VM, če menijo, da je to potrebno. Ta prilagodljivost zagotavlja, da sistem ostaja robusten in prilagodljiv različnim situacijam, kar povečuje splošno carinsko varnost in skladnost.