CE ESTE SISTEMUL CANALULUI VERDE?

Sistemul Canalului Verde este un mecanism vamal automat utilizat în cadrul Uniunii Europene. Acesta utilizează analiza de risc pentru a evalua declarațiile vamale și selectează expedierile pentru inspecție pe baza unor parametri specifici, prestabiliți. Acest sistem urmărește să simplifice procedurile vamale, asigurând în același timp conformitatea și securitatea.

Care sunt rezultatele posibile în sistemul de canale verzi?

Canalul verde poate produce trei rezultate principale:

  1. Fără control (NC): Transporturile marcate ca fiind NC sunt eliberate imediat, fără alte controale. Această denumire implică faptul că transportul este considerat cu risc scăzut pe baza analizei inițiale a riscului.

  2. Controlul documentelor (CD): În acest scenariu, un funcționar vamal are sarcina de a examina documentele care însoțesc declarația vamală. Obiectivul principal este de a verifica dacă datele din transport corespund cu informațiile furnizate în declarația vamală. Dacă totul se aliniază, mărfurile sunt eliberate. În cazul în care se constată discrepanțe, funcționarul poate solicita documente sau informații suplimentare sau poate trece la o inspecție fizică a mărfurilor.

  3. Vizita mărfurilor (VM): Acest rezultat impune o inspecție fizică a mărfurilor de către funcționarul desemnat. Funcționarul trebuie să verifice cu atenție conținutul înainte de a lua o decizie privind eliberarea transportului. Constatările acestei inspecții sunt înregistrate în mod oficial și utilizate în procesul de luare a deciziilor.

 

Pot funcționarii vamali să treacă peste decizia sistemului?

Da, în circumstanțe rare și specifice, ofițerii vamali au posibilitatea de a trece peste rezultatul inițial al sistemului. Aceștia pot schimba un rezultat de la NC la CD sau VM, dacă consideră că este necesar, pe baza expertizei lor și a unor informații suplimentare. Această flexibilitate garantează că sistemul rămâne robust și adaptabil la diverse situații, îmbunătățind securitatea și conformitatea vamală în general.