Blogul nostru

Acasă / Blog

EUR1 devine digital

mai 2, 2021

EUR1 devine digital.
Ca parte a unui proces mai amplu de simplificare și dematerializare, Agenția vamală italiană a lansat proiectul de digitalizare a certificatului EUR1, care atestă originea preferențială a produselor exportate de companiile naționale către țările care au semnat acorduri de liber schimb cu UE.

Procedura denumită „EUR1 full digital” – ale cărei instrucțiuni de funcționare pot fi consultate pe site-ul Agenției vamale italiene, la secțiunea Servicii digitale – se află în prezent într-o fază experimentală, doar pentru schimburile cu Elveția – care implică funcționarii Agenției vamale italiene în sprijinul operatorilor economici interesați, cărora li se oferă sprijin și asistență, pentru a identifica și depăși eventualele aspecte critice până la definirea procesului, stabilită pentru 28 februarie 2022.

Rezultatele experimentului sunt considerabile. se adresează în principal întreprinderilor mici, care nu dispun de condițiile necesare pentru a accesa statutul de exportator autorizat: reducerea drastică a hârtiei EUR1, care are ca rezultat economii semnificative de costuri și fluidizarea fazei de vămuire, se traduce printr-o mai mare competitivitate a întreprinderilor în a se propune partenerilor comerciali din țările acordeon. Implementarea certificatelor digitale de circulație EUR MED și ATR este în curs de desfășurare.