Teraz otwarte w Dover

Teraz otwarte w Dover

Szwajcarsko-włoskie joint venture zakłada w Wielkiej Brytanii po Brexicie Opowieść o odporności Nowy projekt odprawy celnej w Wielkiej Brytanii, Franzosini and Butti F&B LTD, to historia ciężkiej pracy i odporności. Jest to wynik ponad 40 lat partnerskiej pracy na...
EUR1 staje się cyfrowy

EUR1 staje się cyfrowy

Nasz Blog Strona główna / Blog EUR1 staje się cyfrowy EUR1 przechodzi na cyfrę.W ramach szerszego procesu upraszczania i dematerializacji włoska agencja celna rozpoczęła projekt digitalizacji świadectwa EUR1, poświadczającego preferencyjne pochodzenie produktów...