CO TO JEST SYSTEM GREEN CHANNEL?

System Green Channel to automatyczny mechanizm celny stosowany w Unii Europejskiej. Wykorzystuje analizę ryzyka do oceny zgłoszeń celnych i wybiera przesyłki do kontroli na podstawie określonych, z góry ustalonych parametrów. System ten ma na celu usprawnienie procedur celnych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności i bezpieczeństwa.

Jakie są możliwe wyniki w systemie Green Channel?

Zielony Kanał może przynieść trzy podstawowe rezultaty:

  1. Brak kontroli (NC): Przesyłki oznaczone jako NC są natychmiast zwalniane bez dalszych kontroli. Oznaczenie to oznacza, że przesyłka jest uważana za niskiego ryzyka na podstawie wstępnej analizy ryzyka.

  2. Kontrola dokumentów (CD): W tym scenariuszu urzędnik celny ma za zadanie sprawdzić dokumentację towarzyszącą zgłoszeniu celnemu. Celem jest sprawdzenie, czy dane zawarte w przesyłce są zgodne z informacjami podanymi w zgłoszeniu celnym. Jeśli wszystko się zgadza, towary są wydawane. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, urzędnik może zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji, lub przeprowadzić fizyczną kontrolę towarów.

  3. Wizyta towarów (VM): Wynik ten wymaga fizycznej kontroli towarów przez wyznaczonego urzędnika. Urzędnik musi dokładnie sprawdzić zawartość przed podjęciem decyzji o zwolnieniu przesyłki. Wyniki kontroli są formalnie rejestrowane i wykorzystywane w procesie decyzyjnym.

 

Czy funkcjonariusze celni mogą zmienić decyzję systemu?

Tak, w rzadkich i szczególnych okolicznościach funkcjonariusze celni mają prawo do pominięcia początkowego wyniku systemu. Mogą zmienić wynik z NC na CD lub VM, jeśli uznają to za konieczne w oparciu o swoją wiedzę i dodatkowe spostrzeżenia. Ta elastyczność zapewnia, że system pozostaje solidny i można go dostosować do różnych sytuacji, zwiększając ogólne bezpieczeństwo i zgodność z przepisami celnymi.