Nasz Blog

Strona główna / Blog

EUR1 staje się cyfrowy

maj 2, 2021

EUR1 przechodzi na cyfrę.
W ramach szerszego procesu upraszczania i dematerializacji włoska agencja celna rozpoczęła projekt digitalizacji świadectwa EUR1, poświadczającego preferencyjne pochodzenie produktów eksportowanych przez firmy krajowe do krajów, które podpisały z UE umowy o wolnym handlu .

Procedura o nazwie „EUR1 full digital” – z której instrukcją obsługi można zapoznać się na stronie internetowej Włoskiej Agencji Celnej w sekcji Usługi Cyfrowe – znajduje się obecnie w fazie eksperymentalnej, wyłącznie dla wymiany ze Szwajcarią – w ramach której urzędnicy Agencji Celnej Włoch wspierają zainteresowane podmioty gospodarcze, którym udzielane jest wsparcie i pomoc, w celu zidentyfikowania i przezwyciężenia wszelkich krytycznych problemów w oczekiwaniu na określenie próby, wyznaczonej na 28 lutego 2022 r.

Wyniki eksperymentu są znaczące. skierowana głównie do małych przedsiębiorstw, które nie mają niezbędnych wymagań, aby uzyskać status upoważnionego eksportera: drastyczne zmniejszenie ilości papieru EUR1, co powoduje znaczne oszczędności i płynność na etapie odprawy celnej, przekłada się na większą konkurencyjność przedsiębiorstw w proponowaniu się partnerom handlowym krajów akordeonowych. Trwa wdrażanie cyfrowych certyfikatów obiegu EUR MED i ATR.