WAT IS HET GROENE KANAAL SYSTEEM?

Het Groene Kanaal-systeem is een automatisch douanemechanisme dat binnen de Europese Unie wordt gebruikt. Het maakt gebruik van risicoanalyse om douaneaangiften te evalueren en selecteert zendingen voor inspectie op basis van specifieke, vooraf bepaalde parameters. Dit systeem is bedoeld om douaneprocedures te stroomlijnen en tegelijkertijd naleving en veiligheid te garanderen.

Wat zijn de mogelijke resultaten in het Groene Kanaalsysteem?

Het Groene Kanaal kan drie primaire resultaten opleveren:

  1. Geen Controle (NC): Zendingen gemarkeerd als NC worden onmiddellijk vrijgegeven zonder verdere controles. Deze aanduiding houdt in dat de zending op basis van de initiële risicoanalyse wordt beschouwd als een zending met een laag risico.

  2. Documentcontrole (CD): In dit scenario is een douanebeambte belast met het onderzoeken van de documentatie bij de douaneaangifte. Het doel is om te controleren of de gegevens in de zending overeenkomen met de informatie in de douaneaangifte. Als alles klopt, worden de goederen vrijgegeven. Als er afwijkingen worden gevonden, kan de ambtenaar om aanvullende documenten of informatie vragen, of overgaan tot een fysieke inspectie van de goederen.

  3. Goederenbezoek (VM): Dit resultaat vereist een fysieke inspectie van de goederen door de aangewezen ambtenaar. De ambtenaar moet de inhoud grondig controleren voordat hij beslist om de zending vrij te geven. De bevindingen van deze inspectie worden formeel vastgelegd en gebruikt in het besluitvormingsproces.

 

Kunnen douanebeambten de beslissing van het systeem negeren?

Ja, in zeldzame en specifieke omstandigheden kunnen douanebeambten de oorspronkelijke uitkomst van het systeem negeren. Ze kunnen een resultaat van NC veranderen in CD of VM als ze dat nodig achten op basis van hun expertise en aanvullende inzichten. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat het systeem robuust blijft en kan worden aangepast aan verschillende situaties, waardoor de algehele veiligheid en naleving van de douanewetgeving wordt verbeterd.