Onze Blog

Home / Blog

EUR1 gaat digitaal

mei 2, 2021

EUR1 gaat digitaal.
Als onderdeel van het bredere proces van vereenvoudiging en dematerialisatie heeft de Italiaanse douane het project gelanceerd voor de digitalisering van het EUR1-certificaat, waarmee de preferentiële oorsprong wordt gecertificeerd van producten die door nationale bedrijven worden uitgevoerd naar landen die vrijhandelsovereenkomsten met de EU hebben gesloten.

De procedure genaamd “EUR1 volledig digitaal” – waarvan de handleiding kan worden geraadpleegd op de website van de Italiaanse douane in de afdeling digitale diensten – bevindt zich momenteel in een experimentele fase, uitsluitend voor uitwisselingen met Zwitserland – waarbij de ambtenaren van het agentschap van de Italiaanse douane betrokken zijn bij de ondersteuning van geïnteresseerde marktdeelnemers, aan wie steun en bijstand wordt verleend, teneinde eventuele kritieke problemen vast te stellen en op te lossen in afwachting van de vaststelling van het proces, dat is gepland voor 28 februari 2022.

De resultaten van het experiment zijn aanzienlijk. vooral gericht op kleine ondernemingen die niet over de nodige voorwaarden beschikken om de status van toegelaten exporteur te verkrijgen: de drastische vermindering van de papieren EUR1, die leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en een vlotte afhandeling van de douanefase, vertaalt zich in een groter concurrentievermogen van de ondernemingen om zich voor te stellen aan handelspartners van accreditielanden. De invoering van digitale EUR MED- en ATR-circulatiecertificaten is aan de gang.