KAS YRA ŽALIŲJŲ KANALŲ SISTEMA?

Žaliojo kanalo sistema – tai Europos Sąjungoje naudojamas automatinis muitinės mechanizmas. Ji naudoja rizikos analizę muitinės deklaracijoms vertinti ir atrenka siuntas patikrinimui pagal konkrečius iš anksto nustatytus parametrus. Šia sistema siekiama supaprastinti muitinės procedūras, kartu užtikrinant atitiktį ir saugumą.

Kokie galimi žaliųjų kanalų sistemos rezultatai?

Žaliasis kanalas gali duoti tris pagrindinius rezultatus:

  1. Nėra kontrolės (NC): Siuntos, pažymėtos kaip NC, iš karto išleidžiamos be jokios papildomos kontrolės. Šis žymėjimas reiškia, kad siunta laikoma mažos rizikos kroviniu, remiantis pradine rizikos analize.

  2. Dokumentų kontrolė (CD): Šiuo atveju muitinės pareigūnas turi patikrinti prie muitinės deklaracijos pridedamus dokumentus. Daugiausia dėmesio skiriama patikrinti, ar siuntoje esantys duomenys atitinka muitinės deklaracijoje pateiktą informaciją. Jei viskas sutampa, prekės išleidžiamos. Jei nustatomi neatitikimai, pareigūnas gali paprašyti papildomų dokumentų ar informacijos arba pradėti fizinį prekių patikrinimą.

  3. Prekių vizitas (VM): Šis rezultatas įpareigoja paskirtąjį pareigūną atlikti fizinį prekių patikrinimą. Prieš priimdamas sprendimą išduoti siuntą, pareigūnas turi nuodugniai patikrinti jos turinį. Šio patikrinimo išvados oficialiai užregistruojamos ir naudojamos priimant sprendimus.

 

Ar muitinės pareigūnai gali pakeisti sistemos sprendimą?

Taip, retais ir specifiniais atvejais muitinės pareigūnai turi teisę savo nuožiūra pakeisti pradinį sistemos rezultatą. Jie, remdamiesi savo patirtimi ir papildomomis įžvalgomis, gali pakeisti rezultatą iš NC į CD arba VM, jei mano, kad tai būtina. Toks lankstumas užtikrina, kad sistema išliktų patikima ir pritaikoma įvairiose situacijose, taip padidinant bendrą muitinės saugumą ir atitiktį reikalavimams.