EUR1 postaje digitalni

EUR1 postaje digitalni

Naš blog Početna / Blog EUR1 postaje digitalni EUR1 postaje digitalni.Kao dio šireg procesa pojednostavljenja i dematerijalizacije, Talijanska carinska agencija pokrenula je projekt digitalizacije certifikata EUR1, kojim se potvrđuje preferencijalno podrijetlo...