ŠTO JE SUSTAV ZELENOG KANALA?

Sustav Green Channel automatski je carinski mehanizam koji se koristi unutar Europske unije. Koristi analizu rizika za procjenu carinskih deklaracija i odabire pošiljke za pregled na temelju specifičnih, unaprijed određenih parametara. Ovaj sustav ima za cilj pojednostaviti carinske postupke uz osiguranje usklađenosti i sigurnosti.

Koji su mogući ishodi u sustavu Green Channel?

Zeleni kanal može dati tri primarna rezultata:

  1. Bez kontrole (NC): Pošiljke označene kao NC odmah se puštaju bez ikakvih daljnjih kontrola. Ova oznaka implicira da se pošiljka smatra niskorizičnom na temelju početne analize rizika.

  2. Kontrola dokumenata (CD): U ovom scenariju carinski službenik ima zadatak pregledati dokumentaciju koja prati carinsku deklaraciju. Fokus je na provjeri odgovaraju li podaci u pošiljci podacima navedenim u carinskoj deklaraciji. Ako je sve usklađeno, roba se pušta. Ako se utvrde odstupanja, službenik može zatražiti dodatne dokumente ili informacije ili eskalirati do fizičkog pregleda robe.

  3. Posjet robe (VM): Ovaj ishod nalaže fizički pregled robe od strane imenovanog službenika. Službenik mora temeljito provjeriti sadržaj prije donošenja odluke o puštanju pošiljke. Nalazi iz ove inspekcije formalno se bilježe i koriste u procesu donošenja odluka.

 

Mogu li carinici poništiti odluku sustava?

Da, u rijetkim i posebnim okolnostima, carinici imaju diskrecijsko pravo poništiti početni ishod sustava. Oni mogu promijeniti rezultat iz NC u CD ili VM ako to smatraju potrebnim na temelju svoje stručnosti i dodatnih uvida. Ova fleksibilnost osigurava da sustav ostane robustan i prilagodljiv različitim situacijama, povećavajući ukupnu carinsku sigurnost i usklađenost.