MIS ON ROHELISE KANALI SÜSTEEM?

Rohelise kanali süsteem on Euroopa Liidus kasutatav automaatne tollimehhanism. See kasutab tollideklaratsioonide hindamiseks riskianalüüsi ja valib saadetised kontrollimiseks konkreetsete, eelnevalt kindlaksmääratud parameetrite alusel. Selle süsteemi eesmärk on lihtsustada tolliprotseduure, tagades samal ajal vastavuse ja turvalisuse.

Millised on võimalikud tulemused rohelise kanali süsteemis?

Roheline kanal võib anda kolm peamist tulemust:

  1. Kontroll puudub (NC): NC-märgisega saadetised vabastatakse kohe ilma edasiste kontrollideta. See tähistus tähendab, et saadetist peetakse esialgse riskianalüüsi põhjal madala riskiga saadetiseks.

  2. Dokumendikontroll (CD): Selle stsenaariumi puhul on tolliametniku ülesanne kontrollida tollideklaratsiooniga kaasasolevaid dokumente. Keskendutakse sellele, et kontrollida, kas saadetise andmed vastavad tollideklaratsioonis esitatud teabele. Kui kõik on kooskõlas, lastakse kaup vabaks. Kui leitakse lahknevusi, võib ametnik nõuda lisadokumente või -teavet või viia kauba füüsilise kontrollimiseni.

  3. Kaupade külastamine (VM): See tulemus nõuab kauba füüsilist kontrollimist määratud ametniku poolt. Ametnik peab enne saadetise vabastamist käsitleva otsuse tegemist sisu põhjalikult kontrollima. Selle kontrolli tulemused registreeritakse ametlikult ja neid kasutatakse otsustusprotsessis.

 

Kas tolliametnikud võivad süsteemi otsuse tühistada?

Jah, harva esinevatel ja erilistel asjaoludel on tolliametnikel õigus süsteemi esialgset tulemust muuta. Nad võivad muuta tulemuse NC-st kas CD-ks või VM-ks, kui nad peavad seda oma kogemuste ja täiendavate teadmiste põhjal vajalikuks. Selline paindlikkus tagab, et süsteem jääb töökindlaks ja kohandatavaks erinevates olukordades, suurendades üldist tollialast turvalisust ja vastavust nõuetele.