HVAD ER DET DET GRØNNE KANALSYSTEM?

Systemet med den grønne kanal er en automatisk toldmekanisme, der anvendes i EU. Den anvender risikoanalyse til at evaluere tolddeklarationer og udvælger forsendelser til inspektion baseret på specifikke, forudbestemte parametre. Dette system har til formål at strømline toldprocedurerne og samtidig sikre overholdelse og sikkerhed.

Hvad er de mulige resultater i det grønne kanalsystem?

Den Grønne Kanal kan give tre primære resultater:

  1. Ingen kontrol (NC): Forsendelser markeret som NC frigives straks uden yderligere kontrol. Denne betegnelse betyder, at forsendelsen anses for at have lav risiko baseret på den indledende risikoanalyse.

  2. Dokumentkontrol (CD): I dette scenarie har en toldembedsmand til opgave at undersøge den dokumentation, der følger med toldangivelsen. Fokus er at kontrollere, om dataene i forsendelsen stemmer overens med oplysningerne i toldangivelsen. Hvis alt stemmer overens, frigives varerne. Hvis der konstateres uoverensstemmelser, kan embedsmanden bede om yderligere dokumenter eller oplysninger eller foretage en fysisk inspektion af varerne.

  3. Varebesøg (VM): Dette resultat kræver, at den udpegede embedsmand foretager en fysisk inspektion af varerne. Embedsmanden skal kontrollere indholdet grundigt, før han træffer beslutning om at frigive forsendelsen. Resultaterne fra denne inspektion registreres formelt og bruges i beslutningsprocessen.

 

Kan toldere tilsidesætte systemets beslutning?

Ja, under sjældne og specifikke omstændigheder har toldere mulighed for at tilsidesætte systemets oprindelige resultat. De kan ændre et resultat fra NC til enten CD eller VM, hvis de finder det nødvendigt på baggrund af deres ekspertise og yderligere indsigt. Denne fleksibilitet sikrer, at systemet forbliver robust og kan tilpasses forskellige situationer, hvilket forbedrer den overordnede toldsikkerhed og -overholdelse.