Vores blog

Hjem / Blog

EUR1 bliver digital

maj 2, 2021

EUR1 bliver digital.
Som led i den bredere proces med forenkling og dematerialisering har det italienske toldvæsen iværksat et projekt til digitalisering af EUR1-certifikatet, der attesterer præferenceoprindelsen af produkter, som nationale virksomheder eksporterer til lande, der har indgået frihandelsaftaler med EU .

Proceduren kaldet “EUR1 full digital” – hvis brugsanvisning kan ses på det italienske toldagenturs websted i afsnittet for digitale tjenester – er i øjeblikket i en forsøgsfase, kun for udveksling med Schweiz – som involverer embedsmænd fra det italienske toldagentur i støtte til interesserede økonomiske operatører, som får støtte og bistand, for at identificere og løse eventuelle kritiske problemer, indtil forsøgsordningen, der er fastsat til den 28. februar 2022, er fastlagt.

Resultaterne af forsøget er betydelige. primært rettet mod små virksomheder, der ikke har de nødvendige forudsætninger for at få adgang til status som godkendt eksportør: den drastiske reduktion af papiret EUR1, der resulterer i betydelige omkostningsbesparelser og smidigere fortoldning, medfører større konkurrenceevne for virksomhederne, når de tilbyder sig selv til handelspartnere i lande, der er omfattet af aftalen. Indførelsen af digitale EUR MED- og ATR-cirkulationscertifikater er undervejs.