Mezinárodní doprava mezi EU a Spojeným královstvím

UPOZORNĚNÍ – Od 1. ledna 2022 se na veškeré zboží přepravované mezi EU a Velkou Británií budou vztahovat úplné celní kontroly. Stručné provozní pokyny.

Britská vláda ve zvláštním informačním sdělení vydaném před několika dny připomněla, že od 1. ledna 2022 začnou platit nová celní pravidla ovlivňující pohyb zboží mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, čímž bude plně proveden BREXIT.
Dopravní společnosti, které se podílejí na přepravě zboží mezi EU a Velkou Británií (Anglií, Skotskem a Walesem), mají povinnost se co nejdříve a s předstihem zaregistrovat u služby G.V.M.S. (Goods Vehicle Movement Service), aby mohly pokračovat v těchto přepravních vztazích bez problémů při překračování hranic trajektem nebo kyvadlovou dopravou a v rámci celních kontrol. To se týká všech dotčených společností bez ohledu na to, zda sídlí ve Spojeném království.
Před registrací u služby G.V.M.S.-Goods Vehicle Movement Service musí zúčastněné společnosti požádat o identifikační a registrační číslo hospodářského subjektu a získat je. Jedná se o tzv. číslo EORI-GB.

 

NOVÁ CELNÍ PRAVIDLA SE VÁS DOTKNOU OD 1. LEDNA 2022

NOVÁ CELNÍ PRAVIDLA SE VÁS DOTKNOU OD 1. LEDNA 2022

 

Pokud přepravujete zboží mezi EU a Velkou Británií (Anglií, Skotskem a Walesem), musíte se nyní zaregistrovat do systému GVMS (Goods Vehicle Movement Service).

Od 1. ledna 2022 se na veškeré zboží přepravované mezi EU a Velkou Británií budou vztahovat úplné celní kontroly. Systém GVMS byl navržen tak, aby umožňoval rychlý a efektivní pohyb zboží, a bude jej využívat mnoho přístavů ve Spojeném království.

Pokud nejste registrovaní a pokusíte se přepravit zboží přes přístav GVMS, od 1. ledna vám to nebude umožněno:

  • nastoupit na trajekt nebo kyvadlovou dopravu,
  • překračuje hranici EU/GB a
  • proclení zboží.

 

Chcete-li zjistit, které přístavy ve Spojeném království používají systém GVMS, přejděte na stránku gov.uk/goods-vehicle-movement-ports

 

Kdo se musí zaregistrovat

Pokud jste dopravce se sídlem ve Spojeném království nebo mimo něj, musíte se zaregistrovat do systému GVMS. To platí i v případě, že jste:

  • nezávislý řidič přepravující zboží a vyřizující vlastní celní dokumenty.
  • společnost, která uzavírá subdodavatelské smlouvy na vyzvedávání zboží jménem jiného podniku.
  • logistický podnik najatý k přepravě zboží a provádění celních procesů jménem jiného podniku.
  • velký maloobchodní podnik, který přepravuje a deklaruje vlastní zboží.

 

Jak se zaregistrovat

Před registrací je třeba získat:

  • Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI) GB
  • Účet Government Gateway.
  • Chcete-li se zaregistrovat, přejděte na gov.uk/register-to-move-goods

 

POTŘEBUJETE POMOC?

Franzosini and Butti Ltd.

1 Cannon Street,
Dover CT16 1BY

+44(0) 1304 793366