CO JE TO SYSTÉM ZELENÉHO KANÁLU?

Systém zeleného kanálu je automatický celní mechanismus používaný v Evropské unii. Při vyhodnocování celních prohlášení využívá analýzu rizik a vybírá zásilky ke kontrole na základě konkrétních, předem stanovených parametrů. Cílem tohoto systému je zefektivnit celní postupy a zároveň zajistit dodržování předpisů a bezpečnost.

Jaké jsou možné výsledky v systému Green Channel?

Zelený kanál může přinést tři základní výsledky:

  1. Bez kontroly (NC): Zásilky označené jako NC jsou okamžitě uvolněny bez dalších kontrol. Toto označení znamená, že zásilka je na základě počáteční analýzy rizik považována za nízkorizikovou.

  2. Kontrola dokumentů (CD): V tomto scénáři má celní úředník za úkol zkontrolovat dokumentaci přiloženou k celnímu prohlášení. Cílem je ověřit, zda údaje v zásilce odpovídají údajům uvedeným v celním prohlášení. Pokud je vše v souladu, je zboží vydáno. Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti, může si úředník vyžádat další dokumenty nebo informace, případně přejít k fyzické kontrole zboží.

  3. Návštěva zboží (VM): Tento výsledek vyžaduje fyzickou kontrolu zboží určeným úředníkem. Před rozhodnutím o vydání zásilky musí úředník důkladně zkontrolovat její obsah. Zjištění z této kontroly jsou formálně zaznamenána a použita v rozhodovacím procesu.

 

Mohou celníci zrušit rozhodnutí systému?

Ano, ve výjimečných a specifických případech mají celníci možnost zvrátit původní výsledek systému. Pokud to na základě svých odborných znalostí a dalších poznatků považují za nutné, mohou změnit výsledek z NC na CD nebo VM. Tato flexibilita zajišťuje, že systém zůstává robustní a přizpůsobivý různým situacím, což zvyšuje celkovou bezpečnost a dodržování celních předpisů.