Náš blog

Domů / Blog

EUR1 přechází na digitální technologie

Kvě 2, 2021

EUR1 přechází na digitální trh.
V rámci širšího procesu zjednodušování a dematerializace zahájila italská celní agentura projekt digitalizace certifikátu EUR1, který potvrzuje preferenční původ výrobků vyvážených vnitrostátními společnostmi do zemí, které podepsaly dohody o volném obchodu s EU.

Postup nazvaný „EUR1 full digital“ – jehož provozní pokyny jsou k dispozici na internetových stránkách italské celní agentury v sekci digitálních služeb – je v současné době v experimentální fázi, pouze pro výměnu se Švýcarskem – do níž jsou zapojeni úředníci italské celní agentury, kteří podporují zainteresované hospodářské subjekty, jimž je poskytována podpora a pomoc, aby bylo možné identifikovat a překonat případné kritické problémy až do vymezení zkušebního provozu, stanoveného na 28. února 2022.

Výsledky experimentu jsou značné. zaměřené především na malé podniky, které nemají potřebné náležitosti pro získání statusu oprávněného vývozce: drastické snížení papírové částky EUR1, které vede k výrazným úsporám nákladů a plynulosti ve fázi celního odbavení, se promítá do větší konkurenceschopnosti podniků při nabízení se obchodním partnerům z akordeonových zemí. Probíhá zavádění digitálních certifikátů oběhu EUR MED a ATR.