IPAFFS: Вие сте вносител в областта на хранително-вкусовата промишленост и кетъринга?

IPAFFS: Вие сте вносител в областта на хранително-вкусовата промишленост и кетъринга?

IPAFFS Вносител ли сте в областта на хранително-вкусовата промишленост и кетъринга? Ако сте вносител в хранително-вкусовата промишленост, от юли 2022 г. се изискват допълнителни проверки на продукти от животински произход и други високорискови продукти от неживотински...