КАКЪВ ДОХОД ПО INCOTERMS ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧА ВЪВ ФАКТУРАТА?

КАКЪВ ДОХОД ПО INCOTERMS ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧА ВЪВ ФАКТУРАТА?

КАКВО ДАВАТ ИНКОТЕРМС ТРЯБВА ЛИ ДА ВКЛЮЧА ВЪВ ФАКТУРАТА? Всяко отделно съкращение, кодирано в Инкотермс®, ясно определя коя доходност по Инкотермс® да се използва и кой трябва да поеме разходите и отговорностите за всяка част от транспорта, митническите разходи при...