КАКВО Е СИСТЕМА НА ЗЕЛЕНИТЕ КАНАЛИ?

Системата „Зелен канал“ е автоматичен митнически механизъм, използван в рамките на Европейския съюз. Тя използва анализ на риска за оценка на митническите декларации и избира пратките за проверка въз основа на конкретни, предварително определени параметри. Тази система има за цел да рационализира митническите процедури, като същевременно гарантира спазването на изискванията и сигурността.

Какви са възможните резултати в системата на зелените канали?

Зеленият канал може да доведе до три основни резултата:

  1. Без контрол (NC): Пратките, маркирани като NC, се освобождават незабавно без допълнителни проверки. Това обозначение означава, че пратката се счита за нискорискова въз основа на първоначалния анализ на риска.

  2. Контрол на документите (CD): При този сценарий митническият служител е натоварен с проверката на документите, придружаващи митническата декларация. Целта е да се провери дали данните в пратката съответстват на информацията, предоставена в митническата декларация. Ако всичко съвпада, стоките се освобождават. Ако бъдат открити несъответствия, длъжностното лице може да поиска допълнителни документи или информация или да премине към физическа проверка на стоките.

  3. Посещение на стоки (VM): Този резултат изисква физическа проверка на стоките от страна на определеното длъжностно лице. Длъжностното лице трябва внимателно да провери съдържанието, преди да вземе решение за освобождаване на пратката. Констатациите от тази проверка се записват официално и се използват в процеса на вземане на решения.

 

Могат ли митническите служители да отменят решението на системата?

Да, при редки и специфични обстоятелства митническите служители имат право да отменят първоначалния резултат на системата. Те могат да променят резултата от NC в CD или VM, ако сметнат това за необходимо въз основа на своя опит и допълнителни познания. Тази гъвкавост гарантира, че системата остава стабилна и приспособима към различни ситуации, което повишава цялостната сигурност и съответствие с митническите изисквания.