FRANZOSINI & BUTTI Ltd. СТАВА СЕРТИФИЦИРАН ЧЛЕН НА BIFA И FIATA

Още едно доказателство за професионализъм и сериозност, което ще позволи на Franzosini & Butti Ltd. за да затвърди присъствието си на британския пазар след Brexit.
Като част от постоянния ни ангажимент да предоставяме на клиентите си възможно най-доброто митническо обслужване след Брекзит, през юни 2021 г. Franzosini & Butti Ltd получи членство в Международната федерация FIATA (Международна федерация на асоциациите на спедиторите) и Британската асоциация за международни превози, известна още като BIFA.

BIFA е търговска асоциация на регистрирани в Обединеното кралство компании, занимаващи се с международно движение на стоки чрез всички видове транспорт – въздушен, автомобилен, железопътен, морски и митнически. Тази асоциация, която има повече от 1500 корпоративни членове, е националната асоциация на Обединеното кралство, член на Международната федерация на спедиторските асоциации FIATA– неправителствена организация, която понастоящем обединява около 5500 спедитори, логистични и митнически агенти, базирани в 150 държави.

Обслужването и опитът на клиентите ни винаги са на преден план при вземането на решения. Присъединяването към тези важни асоциации ще ни помогне да подобрим допълнително услугите си и ще увеличи присъствието и видимостта ни на пазара в Обединеното кралство. Това ще ни даде възможност да управляваме операциите по митническо оформяне в периода след Брекзит.

Освен това това членство ни позволява да работим съгласно условията на BIFA, като гарантираме, че спазваме стриктните правила на кодекса за поведение и търговския кодекс, което дава допълнителна увереност на нашите клиенти.

FRANZOSINI & BUTTI Ltd. СТАВА СЕРТИФИЦИРАН ЧЛЕН НА BIFA И FIATA