Международен транспорт между ЕС и Обединеното кралство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – От 1 януари 2022 г. за всички стоки, които се движат между ЕС и Великобритания, ще се прилага пълен митнически контрол. Кратко оперативно ръководство.

В специална информационна бележка, публикувана преди няколко дни, британското правителство припомни, че от 1 януари 2022 г. ще влязат в сила новите митнически правила, засягащи движението на стоки между Европейския съюз и Обединеното кралство, с което напълно ще се приложи BREXIT.
Транспортните компании, които участват в превоза на стоки между ЕС и Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс), за да продължат да осъществяват тези превози без проблеми при преминаване на границите с ферибот или совалка и в рамките на митническия контрол, са длъжни да се регистрират възможно най-скоро и предварително в G.V.M.S.-Goods Vehicle Movement Service. Това се отнася за всички засегнати дружества, независимо дали са базирани в Обединеното кралство.
Преди да се регистрират в G.V.M.S.-Goods Vehicle Movement Service, заинтересованите дружества трябва да кандидатстват и да получат идентификационен и регистрационен номер на икономически оператор. Това е така нареченият EORI-GB номер.

 

НОВИТЕ МИТНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЩЕ ВИ ЗАСЕГНАТ ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 Г.

НОВИТЕ МИТНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЩЕ ВИ ЗАСЕГНАТ ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 Г.

 

Ако пренасяте стоки между ЕС и Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс), трябва да се регистрирате за услугата за пренос на стоки (GVMS).

От 1 януари 2022 г. за всички стоки, които се движат между ЕС и Великобритания, ще се прилага пълен митнически контрол. Системата GVMS е разработена така, че да позволява бързо и ефективно движение на стоки и ще се използва от много пристанища в Обединеното кралство.

От 1 януари, ако не сте регистрирани и се опитате да преместите стоки през пристанище на GVMS, няма да можете да го направите:

  • да се качите на ферибота или совалката,
  • пресича границата на ЕС/Германия и
  • митническо освобождаване на стоките ви.

 

За да разберете кои пристанища в Обединеното кралство използват GVMS, посетете gov.uk/goods-vehicle-movement-ports

 

Кой трябва да се регистрира

Трябва да се регистрирате в GVMS, ако сте превозвач, базиран в Обединеното кралство или извън него. Това важи, ако:

  • независим шофьор, който транспортира стоки и сам оформя митническите документи.
  • дружество, което сключва подизпълнителски договор за вдигане на стоки от името на друго предприятие.
  • логистично предприятие, наето да транспортира стоки и да извършва митнически процедури от името на друго предприятие.
  • голяма фирма за търговия на дребно, която транспортира и декларира собствените ви стоки.

 

Как да се регистрирате

Преди да се регистрирате, трябва да получите:

  • Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI)
  • Акаунт на Government Gateway.
  • За да направите това и да се регистрирате сега, посетете gov.uk/register-to-move-goods

 

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Franzosini and Butti Ltd.

1 Cannon Street,
Dover CT16 1BY

+44(0) 1304 793366